Hvad er Finasterid?

Finasterid er den aktive ingrediens i produkterne solgt under navnet Propecia og Proscar. Dette er de eneste to produkter, som er godkendt af det amerikanske FDA, som en anerkendt behandling for hårtab hos mænd.

Der er utallige stoffer, som bekæmper hårtab, men finasteride er det eneste middel, der reelt har gennemført kliniske undersøgelser. Finasteride har været brugt i en række tests, hvor to grupper har været benyttet sig af hhv. finasteridholdige produkter og et placebostof. Det viste sig, at efter 3 måneders behandling har gruppen, som benyttede sig af finasteridebehandlingen, fået flere hår fra de ellers inaktive hår på hovedet. Hår vokser ganske få centimeter om måneden og derfor var der efter denne testperiode ikke en prangende hårvækst, men med tiden, ville de ellers skaldede områder være dækket af hår igen.

Finasteride henvender sig til de mænd, som har tabt håret for tidligt. Op mod 80 % af 80 årige mænd har tabt en stor del af deres hår, og det tilbageværende er meget tyndt.

Hårtabet sker som følge af, at koncentrationen af det mandlige hormon dihydrotestosterone (DHT) er steget. DHT findes i i blodet og påvirker hårvæksten på hovedet. DHT får hårrødderne til at skrumpe, både i længde og diameter, hvorfor hårsækkene begynder at producere små, farveløse hår i stedet for stærke, farvede hår.

DHT forkorter også hårets vækstfase (som kaldes den anagene fase). Når den anagene fase forkortes, vil håret have mindre tid at vokse i, før det kommer ind i den inaktive fase. Disse to kombinerede effekter får håret til at blive kortere og finere indtil det til sidst stopper med at gro.

Hvordan virker Finasteride?

Hårtabet sker som følge af højere mængder af DHT i blodet. Når man tager produkter, som indeholder finasteride, vil man reducerer omdannelsen af testosteron til DHT med op til 60 %. Finasteride rammer alpha-5-reductase, som er det enzym, der omdanner testosteron til DHT. Når mængden af DHT reduceres, vil hårsækkene ikke blive formindskes, hvilket medfører, at hårsækkene i stedet forstørres, sådan større og stærkere hår kan dannes. Finasteride (Minoxidil) virker for omkring 90 % af alle mænd, som oplever generende hårtab. Finasteride er dog ikke et vidundermiddel; en skaldet mand kan ikke forvente, at få hele sit hoved dækket af hår ved hjælp af finasteride. Man kan i stedet forvente at håret stopper med at blive tyndere og kortere.

Man kan derfor sige, at finasteride underbygger eksisterende hårvækst og aktiverer de hårsække, som hidtil har været inaktive. Men, den kan ikke aktivere døde hårsække.

Hvilke doseringer findes der?

Finasteride findes kun i én dosering på tværs af produkterne. Denne dosering er 1mg per tablet.

Hvordan skal medicinen tages?

Du bør altid tage finasteride efter lægens anvisning. Hvis du er i tvivl, er det en god ide at kontakte din læge.

Normalvis skal man tage finasteride én gang om dagen. Indtagelsen af to tabletter vil ikke øge effekten, men blot øge risikoen for bivirkninger. Du bestemmer selv, om du vil tage pillen med eller uden mad.

Det er vigtigt, at man fortsætter med at tage finasteride, så længe man har fået det ordineret. En vedvarende behandling er nødvendig, hvis man vil opretholde virkningen.

Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt en pille?

Hvis du har glemt at tage pillen på det planlagte tidspunkt, skal du springe doseringen over og tage den næste til det planlagte tidspunkt. Du må ikke tage to piller for at kompensere for én glemt.

Hvad gør jeg, hvis jeg har taget for mange piller?

Du bør kontakte din læge, hvis du har taget flere piller end din læge har ordineret dig.

Hvilke bivirkninger kan Finasteride give?

Langt de fleste mennesker kan tåle finasteride, men der er stadig nogle som vil reagere på tilstedeværelsen af medicinen. Bivirkningerne er som regel milde og midlertidige. Hvis bivirkningerne er meget generende kan man være sikker på, at de forsvinder, så snart man stopper behandlingen.

Ikke almindelige bivirkninger forekommer mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter:

 • Nedsat lyst til sex
 • Rejsningsproblemer
 • Ændringer i sædvasken, inklusiv nedsat sædmængde

Der findes også en række bivirkninger, som man har observeret i forbindelse med test af finasteride. Man har dog endnu ikke fastlagt hyppigheden af disse:

 • Allergiske reaktioner, såsom udslæt, kløe, nældefeber og hævelse i ansigt og læber
 • Vedvarende rejsningsproblemer efter behandlingen er ophørt
 • Smerter i testiklerne
 • Ømhed i brystet
 • Der er blevet observeret enkelte tilfælde af nedsat frugtbarhed hos mænd, som har taget finasteride over længere tid. Man har dog set, at sædkvaliteten har normaliseret sig efter man har stoppet behandlingen. Man har endnu ikke udført nogle langtidsundersøgelser.

Finasteride har i enkelte undersøgelser også medført bivirkninger, som er umulige at opdage for den almene bruger. Disse bivirkninger er eksempelvis en stigning i levertal.

Du bør kontakte din læge med det samme, hvis du oplever nogle af følgende bivirkninger:

 • Hævelse af ansigtet, tunge eller hals
 • Synkebesvær
 • Nældefeber
 • Vejrtrækningsproblemer

Hvis nogle bivirkninger opfattes som generende eller forværres bør du tale med din læge. Der findes flere bivirkninger end på ovenstående liste og derfor henvises du altid til indlægssedlen for den komplette liste.

Hvilke forbehold er der ved Finasteride

Finasteride er ikke et vidundermiddel, så der er en række forbehold man tage højde for, før man begynder at tage finasteride:

 • Finasteride bruges til behandling af mandligt hårtab (androgen alopeci). Det er derfor vigtigt, at man taler med sin læge, om det netop er denne lidelse man fejler.
 • Finasteride bør kun bruges af mænd, og ikke kvinder eller børn
 • Mænd med mildt til moderat, men ikke totalt hårtab, kan forvente gavn af finasteride.
 • I løbet af en 5 årig periode vil de fleste mænd opleve mindsket hårtab, mens mindst halvdelen vil opleve forbedret hårvækst.

Der er også en række forbehold, som kan forhindre én i at tage finasterideholdige produkter:

 • Hvis du er overfølsom eller allergisk overfor finasteride eller et af de andre stoffer i produktet. Din læge kan hjælpe dig med at klarlægge, om det er sikkert for dig at tage finasteride.
 • Hvis du er en kvinde. Finasteride bør kun tages af mænd, da kliniske undersøgelser har vist, at finasteride ikke virker for kvinder.

Du bør samtidig være ekstra opmærksom, hvis

 • Der er tale om et barn, da disse ikke bør tage finasteride
 • Du bør fortælle lægen om eventuelle helbredsproblemer, da der muligvis kan opstå komplikationer

Hvilke medikamenter kan ikke tages sammen med Finasterid?

Finasteride kan normalt tages sammen med anden medicin, da der sjældent er kontraindikationer med andre stoffer. Det er dog stadig en god ide at fortælle lægen, hvis du tager anden medicin, som enten er købt i supermarkedet, håndkøb eller på recept. Dette indebærer også vitaminer, naturlægemidler og kosttilskud.

Graviditet eller amning

Kvinder bør ikke tage finasteride. Der udover må kvinder, som er gravide eller ammer, ikke røre knuste piller. Hvis en gravid rører ved det aktive stof, kan dette påvirke kønsdelene på ufødte drengebørn. Du bør derfor kontakte din læge, hvis du er kommet i kontakt med stoffet. Ubrudte tabletter, som indeholder finasteride, er filmovertrukne af netop denne årsag.

Medical review on august 25, 2020 by Dr. Tobias Nielsen